KOMUNIKACJA

Ubezpieczenie OC
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest niezbędne każdemu kierowcy. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby , która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Dla Kogo ?

  • Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Pojazdów samochodowych
  • Motocykli
  • Motorowerów
  • Ciągników rolniczych i przyczep
  • Posiadacze pojazdów wolnobieżnych

Zobacz rewolucję OC w PZU

Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie Autocasco to dobrowolne lecz niezwykle przydatne ubezpieczenie Twojego samochodu.
Wykupując AC, kupujesz ochronę , która obejmuje :

  • Uszkodzenie pojazdu
  • Jego zniszczenie
  • Kradzież
  •  Wandalizm

Co istotne ?
Ubezpieczenie AC objęte są uszkodzenia czy utrata wskutek wszelkich zdarzeń , powstałych zarówno z winy kierowcy, jak i również takich, na jakie nie ma on wpływu.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę świadczenia finansowego w przypadku urazu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie wypadku czy kolizji drogowej.
Ubezpieczenie NNW skierowane jest do kierowcy jaki i pasażerów.

 

Ubezpieczenie szyb
Ubezpieczenie opon
Ubezpieczenie Floty– zapytaj naszych Doradców
Pakiety– zapytaj naszych Doradców