ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, które zapewna bezpieczeństwo finansowe członkom rodzin na wypadek śmierci osobby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie na życie to również wypłata ustalonego świadczenia na przykład za poważne zachorowania Ubezpieczonego (nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu), zgon rodziców Ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu.

W wybranych wariantach mamy szeroki zakres usług Assistance m.in.

  • Transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej.
  • Pomoc domowa oraz pielęgniarska
  • Pomoc psychologa
  • Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitującego.